Đăng ký hội viên clb |

Danh sách 120 thí sinh vào vòng 2

Theo tổng kết từ Ban tổ chức, đã có 120 thí sinh từ 23 trường Đại học, Cao đẳng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã được vào vòng 2 Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can đợt II, năm 2011.

13228756737413-1088
 

Theo tổng kết từ Ban tổ chức, đến nay, đã có 120 thí sinh từ 23 trường Đại học, Cao đẳng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã được vào vòng 2 Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can đợt II, năm 2011.

Các thí sing đoạt Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can đợt 1/2011 - ảnh Q.H
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP BÀI THI VÒNG 2 ĐỢT 2
STTHỌ VÀ TÊNTRƯỜNGLỚP KHOA
1NGUYỄN NGỌC HUY VŨĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCMMO08KMT2KHOA MÔI TRƯỜNG
2LÊ HỒNG ĐỨCĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCMXD09CĐKHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
3NGUYỄN TẤN THƯƠNGĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCMDD10LT07KHOA ĐIỆN -ĐIỆN TỬ
4ĐỖ TRỌNG CHUĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCMXD09CBKHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
5LÊ HOÀNG NHẬTĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCMMT06KT02KHOA KHOA HOC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH
6NGUYỄN HOÀI BẢOĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCMCK10KHOA CƠ KHÍ
7PHẠM NGỌC ANH TÙNGĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCMDD07KHOA ĐIỆN- ĐIỆN TỬ
8ĐỖ HỮU TÂNĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCMDD07DV3KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
9NGUYỄN VIẾT DŨNGĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCMMT07 KH01KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
 MÁY TÍNH
10LÊ THÀNH TÂMĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCMDD07 KSTNKHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
11MẠC QUẾ VINHĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCMMT06KT02KHOA TÍN DỤNG
12NGUYỄN HẠNH DUNGĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCMDH24A1KHOA TÍN DỤNG
13PHAN NGUYỄN KHÁNH HỒNGĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCMDH24KT03KHOA KẾ TOÁN KiỂM TOÁN
14NGUYỄN NGỌC THẮNGĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCMĐH25C01KHOA NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
15NGUYỄN THỊ HỒNG THẮMĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCMĐH24A6KHOA  TÍN DỤNG
16NGUYỄN THỊ THÚY ANĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCMĐH24A09KHOA TÍN DỤNG
17HỒ PHƯƠNG MAIĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCMĐH24c2KHOA NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
18PHAN BẢO TRUNGĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCMDH24KT07KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
19NGUYỄN QUANG MINH CHÂUĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCMĐH24C01KHOA NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
20ĐỖ NGỌC TUYỀNĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCMKM0801KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QT
21NGUYỄN THỦY CÚCĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCMPR 0903KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ
22TRẦN PHƯƠNG HẢOĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCMKQ0803KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QT
23ĐẶNG THỊ MAI LYĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCMIR0803KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ
24TẠ THANH TRÚCĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCMKQ0802KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QT
25HOÀNG NỮ KIM NGÂNĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCMQPR0903KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ
26TRƯƠNG NGỌC NHÃ THANHĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCMIR0803KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ
27NGUYỄN PHƯƠNG NGỌC HÂNĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCMKM 0801KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QT
28BÙI ANH DŨNGĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCMNT 3KHOA THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ MARKETING
29TRẦN NGỌC ÁNHĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCMTC01KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
30HUỲNH KIỀU CHINHĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCMTài chính 08KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
31TRƯƠNG LÊ NHẬT VŨĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCMKiểm toán 1KHÓA 35
32HUỲNH THÀNH ĐÔĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCMTài Chính 08KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
33PHẠM THỊ THẢOĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCMMAR01KHOA THƯƠNG MẠI - DU LỊCH
34TRẦN HUỲNHĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMk47E - A15KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
35DƯƠNG TẤN VŨĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48CLCKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
36MAI PHƯƠNG MỸĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48A3KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QT
37NGUYỄN NGỌC TRÂM ANHĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48D-A13KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
38ĐẶNG VĂN MINHĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48D-A13KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
39ĐÀM THỊ ÁNHĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48D-A13KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
40LÊ THỊ THU NGÂNĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMk48A KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
41NGUYỄN ĐỨC LỘCĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48AKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
42ĐẶNG TIỂU MIĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48DKHOA KINH TẾ
43TRƯƠNG THỊ MỸ HỒNGĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48D-A13KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
44HỒ HOÀNG TIẾN LỰCĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMA1- CDK5KHOA  QUẢN TRỊ KINH DOANH
45NGÔ THỊ THU HÀĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48D_A13KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
46TRẦN THỊ HỒNGĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMA13-K48DKHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
47NGUYỄN THỊ ÁNH LOANĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48D-A12KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
48LƯƠNG MINH QUÂNĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK49CLC3KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
49LÊ TUẤN HÂNĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48D-A13KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
50NGUYỄN PHI HÙNGĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48 AKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 
51NGUYỄN HỒNG TRANGĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMCDK5KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QT
52ĐINH THỊ THÁI HÀĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48A - A3KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 
53NGUYỄN XUÂN NAMĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48A/A3                                KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 
54DIỆP SƯƠNG QUÝĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48DKHOA KINH TẾ
55ĐẶNG NGỌC THẢOĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK47CKHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
56ĐINH LÊ VŨĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48CKHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
57TRƯƠNG HUỲNH ĐỨC HẢIĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48D - A11KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
58MAN ĐỨC KHƯƠNGĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48AKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
59NGUYỄN THỊ THANH THẢOĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48EKHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
60NGÔ KHÁNH HUYỀNĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK47EKHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
61HUỲNH ĐẶNG VÂN ANHĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK49B/A5KHOA TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
62BÙI HOÀNG MỸ LINHĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK47AKHOA KINH DOANH QUỐC TẾ
63BÙI TỨ QUÝĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48EKHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
64TRẦN THỊ BẢO TRÂMĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48E/A16KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
65VƯƠNG TUẤN VŨĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCM48BKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
66PHẠM ÁI THẢOĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48EKHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
67BÙI THÁI SƠNĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48E KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
68NGUYỄN THỊ BÍCH HƯỜNGĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMk49BKHOA TÍN DỤNG
69NGUYỄN HOÀNG TRÚC MYĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCM47EKHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
70TRƯƠNG LẠI HỒNG MINHĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK49AKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
71ĐẶNG NGỌC QUỲNHĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMA12 - K48DKHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
72ĐẶNG PHƯƠNG TRANGĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMA14 -K48EKHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
73PHẠM LẠI THIÊN KIMĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48C - Tài chính quốc tếKHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
74ĐINH THỊ MINH HUÂNĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48-CLCKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QT
75NGUYỄN ĐINH MYĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48A1KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
76TÔ VĂN TÂNĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48C-A10KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
77PHẠM DIỄM THANHĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK47BKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
78LÂM NGỌC ĐÌNHĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK47EKHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
79NGUYỄN HIẾU LỄĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48AKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QT
80NGUYỄN THIỆN BẢOĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMCDK5KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
81NGUYỄN VĂN THÀNHĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMCDK5-A2KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QT
82ĐẶNG NGỌC TUẤNĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMCDK5 -A2KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
83HUỲNH MỸ LINHĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK49BKHOA TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
84TRẦN PHƯỚC TUẤN ANHĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48DKHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
85ĐẶNG HỮU HIỆPĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48DKHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
86LƯƠNG THỊ MỸ HOÀIĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48CLCKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
87PHAN VŨ HÙNGĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCMK48AKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QT
88LÊ TRẦN BẢO NGỌCĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT K09407BKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
89VÕ ANH TRÍĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬTK11TKHOA KINH TẾ
90LÊ HOÀNG THỊNHĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬTLuật Kinh Doanh khoá 09 - K09501KHOA LUẬT
91ĐẶNG VINH QUANGĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬTk09402aKHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
92PHẠM THANH NHẤTĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬTK09404BKHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
93TRẦN THỊ NGỌC THƯƠNGĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬTK09404BKHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
94HUỲNH NGUYÊN VŨĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬTK094040782 KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
95NGUYỄN TẤN PHÁTĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG09QK1KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
96LÊ TRƯƠNG THẢO NGUYÊNĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG09QK1KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
97VŨ VĨ HÙNGĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG09QK1KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
98PHẠM DUY HẢIĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG09QK1KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
99TRẦN THỊ KIM NGÂNĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG09QK1KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
100VŨ NGỌC DUYĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG09QK1KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
101ĐÀO LÊ NHƯĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG09QK1KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
102ĐỖ NGỌC ẢNHĐẠI HỌC ĐỒNG THÁPĐHKT10BKHOA KINH TẾ
103PHÙNG MINH VŨHỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VN
PHÂN VIỆN MIỀN NAM
K14KHOA CÔNG TÁC THANH THIẾU NIÊN
104TẠ NHẬT MINHĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCMD2009KHOA DƯỢC
105TRẦN THỊ THANH TRÚCHAAGA-HELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCESPOBBA11INTERNATIONAL BUSINESS
106NGUYỄN THÚY NGAHỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAMQTDN1-K3 KHOA VẬN TẢI
107LƯU THẾ VĨNHĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH TP.HCM08QK11KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QT
108TÔN LÊ ANH ĐỊNHĐẠI HỌC PHÚ YÊNĐH QTKD K09KHOA KINH TẾ
109DƯƠNG QUANG THÁIDEAKIN UNIVERSITY BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT
110LÊ HUỲNH THỦY TIÊNĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETINGLTDH6-QT2KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
111NGUYỄN TRẦN TUẤNĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCMCỬ NHÂN TÀI NĂNG 2008KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
112PHẠM NỮ HiỀN VÂNĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM081242CKHOA KINH TẾ
113NGUYỄN THƯ THẢOĐẠI HỌC HOA SENUBI BBA10KHOA QUỐC TẾ
114NGÔ QUỐC TRUNGĐẠI HỌC HOA SENTC081KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI
115NGUYỄN KHÁNH HÒAĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNGKT09-QT1KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 
116TRẦN TRỌNG VINHĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCMDH10SHKHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC
117TRẦN MINH HIẾUĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCMDH09QTKHOA KINH TẾ
118PHƯƠNG THỊ BÍCH LIÊNĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMQUỐC TẾ 32AKHOA LUẬT QUỐC TẾ
119NGUYỄN TUẤN TÚĐẠI HỌC GRIGGSSP 1010KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
120HUỲNH NGUYỄN THÙY DƯƠNGTRƯỜNG CĐ KINH TẾ ĐỐI NGOẠICDTC 13AKHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 

DNSG

Các tin khác
«    1 2 3 4 5 6   »
  • ĐIỂM TIN - SỰ KIỆN
  • CHIA SẺ
nhat-viet-logistic-2510-01112021
fiore-group-2510-25112021
song-hong-25102021
cty-cp-tap-doan-tran-anh-long-an-2510-25112021
su-tu-vang-2510-25112021
cong-ty-tnhh-sx-tm-mebipha-2510-25112021
blusaigon
cty-tnhh-tm-vat-tu-van-tai-hoang-phat-2510-25112021
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Số người truy cập : 8.206.235
  • Số người online : 9